Comptabilitat

La comptabilitat és una de les funcions més importants en qualsevol empresa. A Avantges som conscients de la seva importància i per aquest motiu ens prenem molt seriosament el nostre treball, amb independència de les dimensions de l’empresa o del seu volum de facturació. Ens agrada implicar-nos i per això, a més a més de confeccionar els estats financers de l’any en curs, els comparem amb els resultats d’anys anteriors, permetent – d’aquesta forma- als nostres clients un seguiment més acurat de l’evolució del negoci.

També sabem que cada companyia és diferent, per la qual cosa ens adaptem al format de reporting específic de cada empresa o grup, així com a les particularitats del sector en el qual desenvolupa la seva activitat, tot oferint en tots els casos un ampli ventall de serveis, inclosos els següents:

  • Gestió de la comptabilitat en general, confecció i presentació dels llibres oficials, incloent la introducció de tots els assentaments corresponents, meritació/provisions, conciliacions bancàries, processos de depreciació etc.
    Processem totes les dades financeres d’acord amb el Codi de Comerç Espanyol i el Pla General Comptable.
  • Preparació dels estats financers i l’entrega d’un informe mensual i trimestral de gestió. Ens assegurem que la informació financera (“reporting”) sigui elaborada a temps i en el format que més s’adapti a les necessitats de cada client.
  • Elaboració i entrega del Flux de caixa mensual, Previsió i Anàlisis Pressupostari.
  • Manteniment del Registre d’Actius Fixos.
  • Assistència a auditories externes.
  • Preparació i revisió dels comptes abans del tancament de l’exercici fiscal.
  • Preparació i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

I per descomptat, podràs escollir els serveis que més et convinguin. Des d’una assistència puntual en un procés d’auditoria fins a l’elaboració de solucions comptables a mida, incloent tots o varis dels serveis anteriorment descrits.

Un millor control sobre la comptabilitat, independentment de les teves necessitats i de la dimensió de l’empresa, et permetrà centrar-te en els aspectes més estratègics del teu negoci.

Solució Integrada:

Els serveis de Comptabilitat i de Tax Compliance (Gestió Fiscal) es poden prestar de forma separada , o bé com a part d’una solució integrada- en la qual podem incloure també el nostre servei de gestió laboral i RRHH- la qual cosa incrementa les economies d’escala i evita els inconvenients (falta de coordinació, entre d’altres) de tractar amb múltiples proveïdors.

Start-up Solution:

Som conscients de les dificultats i l’esforç que suposen els primers passos en tota iniciativa empresarial. Volem estar a prop teu en aquests moments i per aquest motiu hem creat una proposta específica per a Start-ups que podràs consultar aquí.