Domiciliació de Societats

Amb aquest servei podreu domiciliar la vostra empresa en una de les principals zones de negocis tant de Barcelona com de Madrid. Comptareu amb una adreça pels vostres clientes i alhora amb un domicili social a incloure als estatuts de la vostra societat.

Per altra banda, gestionarem la vostra correspondència d’una manera eficaç, ràpida i segura, la qual cosa us permetrà concentrar-vos en altres aspectes del vostre negoci.

Com funciona? Un cop es rebi correspondència al vostre nom (sobres o cartes; els paquets no es troben inclosos per motius de seguretat), la processarem de la següent manera:

Correu ordinari

Periòdicament, us informarem a través de correu electrònic de qualsevol correspondència entrant. Un cop informats, podreu escollir entre i) demanar-nos que l’emmagatzemem per tal que la recolliu personalment, ii) també podem escanejar-la i fer-vos-la arribar per mail, o bé iii) podem reenviar-vos-la per correu ordinari (les despeses no es troben incloses).

Serveis de missatgeria i similars

Serveis de missatgeria i similars (Correu certificat, Oficial, etc.): us informarem a través de correu electrònic de qualsevol correspondència entrant tan aviat com arribi. Un cop informats, podreu escollir, un cop més, entre i) demanar-nos que l’emmagatzemem per tal que la recolliu personalment, ii) també podem escanejar-la i fer-vos-la arribar per mail, o bé iii) podem reenviar-vos-la mitjançant un servei de missatgeria (les despeses de missatger no es troben incloses)

Cost

El Servei de Domiciliació de Societats el trobareu disponible tant sols per 60,00 € (+ IVA) al mes (es facturarà per trimestres).