Gestió de nòmines + RRHH

Gestionar la nòmina de la teva empresa no consisteix únicament en pagar els teus empleats; un procés de nòmina eficient i ben gestionat -juntament amb un assessorament laboral adequat- contribuirà a reduir els seus costos i, al mateix temps, minimitzarà el risc de cometre errors. Treballar amb un especialista en gestió de nòmines és, sense cap dubte, la millor opció per superar el desafiament que suposa una legislació cada vegada més canviant, evitar errors, guanyar en rapidesa i assegurar el compliment de les seves obligacions com empresari.

Per altra banda, els nostres serveis de consultoria en recursos humans estan estructurats per facilitar la creació del valor afegit que ajudi a maximitzar el rendiment i la productivitat, contribuint, d’aquesta manera, a generar un avantatge competitiu i sostenible pels nostres clients.

Tant si esteu buscant un servei eficaç de gestió de nòmines i assessoria laboral per la vostra empresa, com si us calen serveis de consultoria en RRHH, Avantges us pot ajudar.

A continuació, trobareu els principals serveis que els nostres especialistes –Llicenciats en Ciències del treball i Graduats Socials- en confecció de nòmines i recursos humans ofereixen a una amplia gama de clients corporatius:

Nòmina i gestió laboral

 • Confecció de la nòmina mensual: introducció de modificacions amb periodicitat mensual (variables, complements, dietes, etc.) i la seva posada a disposició en el suport informàtic amb distinció dels diferents centres de treball dels clients (complint amb la normativa LOPD aplicable).
 • Informe mensual dels costos salarials.
 • Confecció dels Seguros Socials (TC1 i TC2 –Sistema RED-).
 • Gestió amb la TGSS del deute en els Seguros Socials.
 • Comunicació del calendari laboral del exercici en curs.
 • Preparació de les ordres (remesa) de transferència bancaria.
 • Assessorament sobre els costos de la contractació.
 • Assessorament sobre el millor contracte de treball en funció de cada cas.
 • Alta de la seva empresa i dels seus treballadors a la TGSS.
 • Preparació i confecció de les declaracions fiscals corresponents a les retencions practicades (model 111 i 190).
 • Com empresa autoritzada per l’ús del sistema RED de la Seguretat Social, comptem amb accés directe a la Seguretat Social, per enviar tots els documents electrònicament, obtenir certificats oficials pels nostres clients, etc.
 • Accés (24/7) a la nostre oficina virtual i eina de treball AvantNet, un portal dedicat i segur que col·loca la informació critica (nòmines, cotitzacions de Seguretat Social, els costos de la labor i molt més) a les seves mans en qualsevol moment, i que proporciona als clients visibilitat i control sobre el seu procés de nòmina.

Consultoria en Recursos Humans

 • Implementació de sistemes de retribució flexible/variable.
 • Desenvolupament d’una estratègia de remuneració en espècie.
 • Programes de formació a treballadors: Gestió de les bonificacions a la Fundació Tripartita.
 • La gestió dels riscos.
 • Reclutament i selecció.
 • Redacció del contracte de treball: clàusules especials (no competència, confidencialitat, exclusivitat, etc)

Si ja compteu amb una assessoria laboral o gestor de nòmines, nosaltres ens encarreguem de la transició, sense cap cost addicional.