Tax Compliance

El Tax Compliance o el compliment de les obligacions fiscals de les empreses s’ha tornat cada vegada més complex a causa de les constants novetats legislatives en l’àmbit tributari, amb freqüents canvis de requisits formals, tipus impositius i de terminis per al compliment de les diferents obligacions. Això exigeix a les empreses dedicar cada vegada més temps i recursos qualificats a una tasca no productiva.

En aquest context, com podem ajudar-vos?

Avantges es centra en donar suport a les empreses oferint una gestió completa del Tax Compliance d’una manera fiable, eficient i rendible, contribuint decisivament al compliment de les seves obligacions al mateix temps que minimitza el risc de qualsevol contingència futura.

Som uns apassionats de la nostra feina. Treballem dur per oferir-vos el millor servei possible, sempre adaptat a la vostra situació particular i a les necessitats del vostre negoci. El nostre equip d’especialistes en fiscalitat – amb acreditada experiència i un altíssim compromís amb la qualitat del servei – us permetran mantenir un rigorós compliment tributari, plantejant alhora estratègies fiscals sostenibles per minimitzar la càrrega impositiva, i d’aquesta manera, contribuir al creixement del vostre negoci.

Avantges atén les necessitats d’organitzacions de mides i complexitats variades, oferint una àmplia gamma de serveis de compliment tributari, incloent-hi els següents:

  • Preparació, revisió i presentació de l’Impost de Societats.
  • Preparació, revisió i presentació de les declaracions d’impostos periòdics -amb freqüència mensual o trimestral, en funció del volum de facturació de la vostra empresa-inclòs l’IVA, IRPF, Intrastat, etc.
  • Sol·licitud i tramitació de les devolucions de l’IVA i dels impostos pagats en excés.
  • Defensa dels interessos dels nostres clients davant requeriments i / o activitats inspectores de les autoritats fiscals.
  • Sol·licitud del NIF, comunicació d’inici d’activitat i tramitació de modificacions posteriors.
  • Revisió: Si heu preparat l’autoliquidació dels vostres impostos, podem oferir-vos un servei de revisió del càlcul i dels ajustos realitzats, amb l’objecte de validar la declaració i / o identificar possibles oportunitats per reduir la càrrega fiscal.
  • Accés (24/7) a la nostra plataforma AvantNet, que ofereix als nostres clients un fàcil control sobre els seus processos de Tax compliance, amb la possibilitat de consultar i / o descarregar totes les seves declaracions fiscals.

El servei de Tax Compliance i el de comptabilitat poden ser proporcionats de manera aïllada o com a part d’una solució integrada (afegint-hi, si escau, la gestió laboral), la qual cosa incrementarà les economies d’escala i us estalviarà els inconvenients de gestionar múltiples proveïdors.