Mesures tributàries urgents per fer front al COVID-19

16/03/2020.- El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d’ajornaments per a pimes i autònoms.

Així, es concediràn ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del dia 13 de març i fins al 30 de maig per a un import màxim conjunt (entre totes les declaracions) de 30.000 € i per a un període de sis mesos, sense meritament d’interesssos de demora durant els 3 primers i, en qualsevol cas, sense necessitat d’aportar garantía.

Els impostos que es podran ajornar són: IVA (model 303), retencions a compte de l’IRPF (models 111, 115, 130 i 131), i pagaments a compte de l’impost de societats (model 202).

Els contribuents que, en virtut del RDL, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d’ajornaments incloses en el mateix podran sol·licitar-ho en el moment de presentació de les corresponents declaracions, de manera que si bé el procediment i la data de presentació es mantenen, s’introdueix el poder ajornar el seu pagament.

Així mateix, es preveu que els terminis en els procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent. Així ho ha « penjat » la Agencia Tributària en la seva web dient literalment que « No se preocupe si tiene un trámite pendiente. En tanto se aprueba el cambio normativo, la Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo. Su cita la podemos aplazar, le llamaremos para comunicarle la nueva fecha”. Per tant, si té algun tràmit pendent, sembla que l’Agència Tributària actuarà amb flexibilitat, tenint present que les oficines de la AEAT romandran temporalment tancades per a l’atenció presencial a causa de l’estat d’alarma declarat.

En qualsevol cas, som a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte o comentari sobre aquest tema, tant telefònicament com per correu electrònic. La nostra activitat continua en aquests dies d’incertesa per prestar el millor servei tenint en compte les circumstàncies que ens envolten.